OBAVJEŠTENJE - Novi termin javne rasprave po Zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole – farma za intenzivan uzgoj svinja u Sandićima

Investitor ''AGROBOST'' d.o.o., Brčko distrikt BiH, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za farmu za intenzivan uzgoj svinja sa pratećim sadržajem u Sandićima.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u petak 25.10.2019. godine, sa početkom u 18,00 sati u prostorijama MZ Sandići, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 01.11.2019. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjel za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole – farma za intenzivan uzgoj svinja u Sandićima