Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za farmu za tov junadi - ''AGIP'' d.o.o. Brčko distrikt BiH

Investitor ''AGIP'' d.o.o., Brčko distrikt BiH, uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za farmu za tov junadi u naselju Gornja Skakava, Brčko distrikt BiH.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u ponedeljak  26.10.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Gornja Skakava, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 9.11.2020. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjel za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko

Link na dokument:

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole ''AGIP'' d.o.o. Brčko distrikt BiH