Пододјељење за израду просторно-планске документације и пројектовање јавних објеката

Надлежност

  • израда докумената просторног планирања,
  • израда програма изградње и уређивања простора,
  • припрема приједлога правилника и других подзаконских аката из области просторног планирања, пројектовања и просторног регулисања,
  • израда идејних и главних пројеката за објекте које гради Дистрикт, као што су објекти за социјално становање и јавни објекти (административни, културни, школски, медицински, спортски, саобраћајни и пејзажно уређење слободних површина).

Шеф Пододјељења

-

Пододјељење за израду просторно-планске документације и пројектовање јавних објеката састоји се од сљедећих организационих јединица:

  • Служба за израду просторно-планске документације и
  • Служба за пројектовање јавних објеката.

Служба за израду просторно-планске документације

Надлежност

  • израда докумената просторног планирања,
  • израда програма изградње и уређивања простора,
  • припрема приједлога правилника и других подзаконских аката из области просторног планирања.

Шеф Службе

-

Служба за пројектовање јавних објеката

Надлежност

  • израда идејних и главних пројеката за објекте које гради Дистрикт, као што су објекти за социјално становање и јавни објекти (административни, културни, школски, медицински, спортски, саобраћајни и пејзажно уређење слободних површина).

Шеф Службе

-