Pododjel za izradu prostornoplanske dokumentacije i projektiranje javnih objekata

Nadležnost

  • izrada dokumenata prostornog planiranja
  • izrada programa izgradnje i uređivanja prostora
  • priprema prijedloga pravilnika i drugih podzakonskih akata iz oblasti prostornog planiranja, projektiranja i prostornog reguliranja
  • izrada idejnih i glavnih projekata za objekte koje gradi Distrikt, kao što su objekti za socijalno stanovanje i javni objekti (administrativni, kulturni, školski, medicinski, sportski, prometni i pejzažno uređenje slobodnih površina).

Voditelj Pododjela

-

Pododjel za izradu prostornoplanske dokumentacije i projektiranje javnih objekata sastoji se od sljedećih organizacijskih jedinica:

  • Služba za izradu prostornoplanske dokumentacije i
  • Služba za projektiranje javnih objekata.

Služba za izradu prostornoplanske dokumentacije

Nadležnost

  • izrada dokumenata prostornog planiranja
  • izrada programa izgradnje i uređivanja prostora
  • priprema prijedloga pravilnika i drugih podzakonskih akata iz oblasti prostornog planiranja.

Voditelj Službe

-

Služba za projektiranje javnih objekata

Nadležnost

  • izrada idejnih i glavnih projekata za objekte koje gradi Distrikt, kao što su objekti za socijalno stanovanje i javni objekti (administrativni, kulturni, školski, medicinski, sportski, prometni i pejzažno uređenje slobodnih površina).

Voditelj Službe

-