Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Pododjeljenje za izradu prostorno-planske dokumentacije i projektovanje javnih objekata

Nadležnost

  • izrada dokumenata prostornog planiranja,
  • izrada programa izgradnje i uređivanja prostora,
  • priprema prijedloga pravilnika i drugih podzakonskih akata iz oblasti prostornog planiranja, projektovanja i prostornog regulisanja,
  • izrada idejnih i glavnih projekata za objekte koje gradi Distrikt, kao što su objekti za socijalno stanovanje i javni objekti (administrativni, kulturni, školski, medicinski, sportski, saobraćajni i pejzažno uređenje slobodnih površina).

Šef Pododjeljenja

-

Pododjeljenje za izradu prostorno-planske dokumentacije i projektovanje javnih objekata sastoji se od sljedećih organizacionih jedinica:

  • Služba za izradu prostorno-planske dokumentacije i
  • Služba za projektovanje javnih objekata.

Služba za izradu prostorno-planske dokumentacije

Nadležnost

  • izrada dokumenata prostornog planiranja,
  • izrada programa izgradnje i uređivanja prostora,
  • priprema prijedloga pravilnika i drugih podzakonskih akata iz oblasti prostornog planiranja.

Šef Službe

-

Služba za projektovanje javnih objekata

Nadležnost

  • izrada idejnih i glavnih projekata za objekte koje gradi Distrikt, kao što su objekti za socijalno stanovanje i javni objekti (administrativni, kulturni, školski, medicinski, sportski, saobraćajni i pejzažno uređenje slobodnih površina).

Šef Službe

-